Wat is Reiki?

Reiki is een heel oude geneesmethode door handoplegging die al meerder eeuwen door Boeddhisten werd beoefend en beschreven. Deze oude geneesmethode door handoplegging was in de vergetenheid geraakt en is aan het eind van de 19de eeuw door Dr. Mikao Usui in oude Boeddhistische geschriften herontdekt. Het is een eenvoudige, natuurlijke methode waarmee de universele levensenergie ( Reiki ) of levenskracht via de handen van de ene persoon op de andere wordt overgedragen om te genezen of te verzachten.

In de oude Boeddhistische geschriften waarin Mikao Usui de Reiki-symbolen en mantra’s vond, de formule, de sleutel, die voor de genezingsmethode van Reiki uniek is.

Usui mediteerde en vaste gedurende 21 dagen op de heilige berg Kuruma vlak bij Kioto. Op de laatste dag van zijn meditatie verkeerde hij in een staat van verruimd bewustzijn, waarin hem de betekenis en het gebruik van de symbolen werd onthuld. Hij voelde zich door de symbolen zelf ook gesterkt en geladen met een grote helende energie. Zo ontstond het Reiki-systeem van Usui. ( bronvermelding: Reiki voor emotionele genezing van Tanmaya Honervogt ).